Makaonfjäril på maskros

FINNS ATT SE PÅ UTSTÄLLNINGEN 9/5 - 12/7 PÅ LINNÈS HAMMARBY!
Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  21 x 29,7 cm

1 500 kr

Satyrnycklar
2 000 kr
Frejas pärlemofjäril
1 500 kr
Kungsfiskare
3 000 kr
Gökärt
1 500 kr