Makaonfjäril på maskros

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  21 x 29,7 cm

1 500 kr

Jungfruslända
2 000 kr
Salepsrot
2 500 kr
Ängsnyckel/svärdslilja
2 500 kr
Linnea
1 500 kr