Druvfläder/fläder/olvon

FINNS ATT SE PÅ UTSTÄLLNINGEN 9/5 - 12/7 PÅ LINNÈS HAMMARBY!
Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  29,7 x 42 cm

2 000 kr

Bergaskogen 4
3 000 kr
Gökärt
1 500 kr
Sofi bland bären
2 000 kr
Akvarellbagateller nr 1
1 800 kr
Dagliljor
2 000 kr