Bladet och bärfisen

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  14,8 x 21 cm

800 kr

Vårärt
2 000 kr
Bergaskogen 4
3 000 kr
Hålnunneört, Skåne
2 500 kr
Sofi och grävlingen
2 000 kr