Ängsnyckel/svärdslilja

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  61 x 83 cm

2 500 kr

Dagliljor
2 000 kr
Bergaskogen 2
3 000 kr
Röllikesnyltrot m fl
2 000 kr
Gökärt
1 500 kr