Ängsnyckel/svärdslilja

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  61 x 83 cm

2 500 kr

Mosippa
2 000 kr
Dagliljor
2 000 kr
Guckusko
2 000 kr
Bergaskogen 3
3 000 kr
Röllikesnyltrot m fl
2 000 kr