Ängsnyckel/svärdslilja

FINNS ATT SE PÅ UTSTÄLLNINGEN 9/5 - 12/7 PÅ LINNÈS HAMMARBY!
Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  61 x 83 cm

2 500 kr

Mosippa
2 000 kr
Sofi bland bären
2 000 kr
Åkerby, Öland.
3 000 kr
Guckusko
2 000 kr
Vätteros
2 000 kr