Lungört, Uppland

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek: 29,7 x 21 cm

1 800 kr

Sofi vid alkärret
2 000 kr
Höst
2 000 kr
Majnycklar
3 000 kr