Smällglim, ängsskallra m fl

Gicléetryck: Begränsad upplaga, numrerade och signerade för hand av Bo Mossberg.
Papper: 350gr matt Fine Art Paper av högsta kvalité och pigmentbläck av högsta klass.

Storlek:  21 x 29,7 cm

1 500 kr

Grind, Öland
3 000 kr
Bergaskogen 3
3 000 kr
Oxtunga
2 000 kr
Guckusko
2 000 kr
Trädgården 1
3 000 kr