Bo Mossberg En bildbiografi

Bo Mossberg visar delar av sitt livsverk i en bok. Det är en bildbiografi med ackompanjerande texter från 1940-talet fram till 2000-talet med skilda ämnesområden. 

Boken innehåller 168 sidor och ca 600 bilder.

OBS! Alla böckerna skickas signerade av Bo Mossberg.

150 kr